Producenci
Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Cezariusz Szamota wykonujący działalność gospodarczą pod firmą AKANT Firma Ogrodnicza Cezariusz Szamota pod adresem ul. Wenecka 14, 03-244 Warszawa,

NIP: 524-182-47-22, REGON:015221778 ; adres e-mail: biuro@akant-ogrody.pl

Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora lub oferowane przez niego produkty. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:

prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

realizacja zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

marketing bezpośredni własnych usług i produktów, z wyjątkiem usługi newslettera, będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy lub poprzez chat online (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli zgoda wyrażona poprzez zainicjowanie kontaktu),

realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

badanie opinii i poziomu zadowolenia Klientów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO)

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:

przez okres obowiązywania umowy zawartej z klientem oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż 10 lat;

przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;

do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Profilowanie

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników - np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową, czy jakie produkty najczęściej oglądają. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możemy nie tylko zaprezentować użytkownikowi reklamę dopasowaną do niego (przykładowo, reklama wynikająca z faktu przeglądania w ostatnim okresie tylko obuwia w kategorii „półbuty”) oraz spośród dostępnych ofert przedstawiać przede wszystkim takie, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom użytkownika, ale również możemy tworzyć i prezentować przeznaczone dla użytkownika oferty czy rabaty niedostępne dla innych osób.

 

Pliki cookies

Strona internetowa www.sklep.akant-ogrody.pl wykorzystuje pliki cookies.

Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie i smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasze systemy teleinformatyczne.

Przechowujemy pliki cookies na Twoim urządzeniu końcowym, a następnie uzyskujemy zawarte w nich informacje w celach statystycznych i marketingowych (remarketing), a także w celu prawidłowego działania sklepu.

W każdej chwili możesz w taki sposób skonfigurować przeglądarkę internetową, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym. Pliki cookies mogą zostać usunięte po ich zapisaniu przez administratora, poprzez użycie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej , programy do tego służące lub skorzystanie z narzędzi w ramach Twojego systemu operacyjnego.

 

 

Jako użytkownikowi przysługuje Ci prawo do:

wglądu do swoich danych osobowych,

żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania Twoich danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Cię dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie niniejszej umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Stron.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl